Υπολόγισε την μέση τιμή γλυκόζης
Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορούν πλέον να αναφέρουν αποτελέσματα A1C σε ασθενείς που χρησιμοποιούν τις ίδιες μονάδες (mg/dl ή mmol/l) που βλέπουν οι ασθενείς συνήθως στις μετρήσεις γλυκόζης αίματος.
Εισαγάγετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
 
A1C (DCCT)    %
A1C (IFCC, SI units)    mmol/mol
eAG    mg/dL
eAG (SI units)    mmol/L