Προσέγγιση όλου του φάσματος των παθήσεων της εσωτερικής παθολογίας