ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Παρακολούθηση & αντιμετώπιση διαβητικών ασθενών (τύπου Ι & ΙΙ)