Προγραμματισμός – διενέργεια εμβολιασμών ενηλίκων, συμβουλευτική για παχυσαρκία και διακοπή καπνίσματος