Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες,  εργασία σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρόσληψη σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, άδεια κυνηγετικού/σκοπευτικού όπλου