Τηλέφωνο : 210 56 22 814
Διεύθυνση:Γρ. Κυδωνιών 34, 122 41 - Αιγάλεω

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ) ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

  Τι ανιχνεύουν τα ορολογικά τεστ? Τα ορολογικά τεστ ανιχνεύουν την παρουσία αντισωμάτων στο αίμα όταν ο οργανισμός αποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη λοίμωξη, όπως στην περίπτωση της Covid-19, άρα ανιχνεύουν […]