Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ) ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

  Τι ανιχνεύουν τα ορολογικά τεστ? Τα ορολογικά τεστ ανιχνεύουν την παρουσία αντισωμάτων στο αίμα όταν ο οργανισμός αποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη λοίμωξη, όπως στην περίπτωση της Covid-19, άρα ανιχνεύουν […]