ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ