Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ) ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID-19

 

Τι ανιχνεύουν τα ορολογικά τεστ?

Τα ορολογικά τεστ ανιχνεύουν την παρουσία αντισωμάτων στο αίμα όταν ο οργανισμός αποκρίνεται σε μια συγκεκριμένη λοίμωξη, όπως στην περίπτωση της Covid-19, άρα ανιχνεύουν την απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος στον ιό, και όχι τον ίδιον τον ιό.

Στα πρώιμα στάδια της λοίμωξης λοιπόν, όπου η διαδικασία απόκρισης του ανοσοποιητικού (η παραγωγή αντισωμάτων δηλαδή) είναι σε εξέλιξη, τα αντισώματα μπορεί να μην ανιχνευτούν, και αυτό περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα εφαρμογής των τεστ αντισωμάτων για τη διάγνωση στην οξεία φάση της νόσου.

Έχουν θέση στη νόσο Covid-19?

Φαίνεται όμως ότι τα ορολογικά τεστ μπορεί να διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στη μάχη κατά της Covid-19, αφού προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής των ατόμων εκείνων που ήλθαν σε επαφή με τον ιό SARS-CoV-2 και ανέπτυξαν ανοσολογική απόκριση.

Επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα τεστ μπορεί να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση ατόμων που θα μπορούσαν να προσφέρουν αίμα, και συγκεκριμένα πλάσμα, το οποίο και θα μπορούσε να χορηγηθεί θεραπευτικά σε άτομα βαρέως νοσούντα από Covid-19.

Η παρουσία αντισωμάτων πιστοποιεί ανοσία στον ιό?

Πολλές μελέτες διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο για να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που θα μας δώσουν πληροφορίες για τη σωστή χρήση τους, όπως για το εάν η παρουσία αντισωμάτων πιστοποιεί ένα επίπεδο ανοσίας ικανό να εξαλείψει ή και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επαναμόλυνσης, καθώς και να μας πληροφορήσει πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η ανοσία αυτή. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το ερώτημα αυτό δεν έχει απαντηθεί επαρκώς.

Ποια η αξιοπιστία των ορολογικών τεστ?

Η απόδοση των τεστ αυτών περιγράφεται από: (α) τη διαγνωστική τους ευαισθησία, δηλαδή, την ικανότητά τους να ταυτοποιούν την παρουσία αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 σε θετικά δείγματα και (β) τη διαγνωστική τους ειδικότητα, δηλαδή, την ικανότητά τους να ταυτοποιούν ως αρνητικά δείγματα τα οποία είναι αρνητικά στην παρουσία αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2.

Η διαγνωστική ευαισθησία μπορεί να πιστοποιηθεί μόνο μέσω της ανάλυσης δειγμάτων ατόμων που αποδεδειγμένα έχουν εκτεθεί στον ιό και είχαν θετικό μοριακό τεστ.

Η διαγνωστική ειδικότητα υπολογίζεται με βάση την ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων  τα οποία έχουν συλλεγεί και καταψυχθεί πριν από την εμφάνιση της πανδημίας, με σκοπό να ελεγχθεί αν το τεστ δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω της παρουσίας αντισωμάτων έναντι άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού από άλλου τύπου κοροναϊούς.

Όσο περισσότερα λοιπόν δείγματα αναλύονται, τόσο πιο αξιόπιστες είναι οι εκτιμήσεις της διαγνωστικής ευαισθησίας και ειδικότητας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, παράλληλα με τα τεστ αντισωμάτων επιβάλλεται όπως ληφθούν υπόψη και άλλες σχετικές πληροφορίες, όπως το κλινικό ιστορικό και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών αναλύσεων, έτσι ώστε τα τεστ να δώσουν όσο το δυνατόν λιγότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα.