Εκτίμηση και αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με δυνατότητα:  Κατʼ οίκον επισκέψεων ,  Νοσηλείας σε επιλεγμένα νοσηλευτικά ιδρύματα ( Βιοκλινική Αθηνών).