Έκδοση πιστοποιητικών υγείας για:  Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων και σχολείων, Άδεια εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος  , Εργασία σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα